Papa Francisco elogia cardeal que denunciou abusos sexuais com coragem

Cardenal Sean O'Malley. Foto Flickr Archdiocese Boston (CC-BY-ND-2.0)